Als procesbegeleider help ik een groep mensen doelgericht stappen zetten, waarbij de groep vanuit een situatie A evolueert naar een situatie B, die in principe een verbetering is. Dit proces speelt zich af tijdens één gesprek, een vergadering of een teamdag. Het kan ook gaan om een langer traject met verschillende etappes.

Je kan me inschakelen voor één of meer van de volgende componenten.

Ik ondersteun de groep in het bereiken van de gewenste gezamenlijke uitkomsten, moedig aan tot gezamenlijke deelname, eigenaarschap en productiviteit.

Daarbij zal ik drie elementen voortdurend op elkaar afstemmen:

  • PRODUCT – Het ‘WAT?’ Ik waak over de inhoud van het gesprek en hou de focus op het doel dat de groep wil bereiken. Zo vermijd ik dat de groep op een zijspoor terecht komt.
  • PROCEDURE – Het ‘HOE?’ Ik ontwerp een draaiboek voor het traject en selecteer de werkvormen die inspireren, activeren, prikkelen en betrekken.
  • PROCES – Het ‘MET WIE?’ Ik waak over de groepsdynamiek en de relaties tussen mensen. In een groep komen mensen bijeen met gevoelens, weerstand, voorkeuren, humeuren, temperamenten, … De procesbegeleider is de sfeerbewaker die ervoor zorgt dat ieder lid van de groep optimaal kan bijdragen.

Contacteer me vrijblijvend om een eventuele samenwerking te verkennen.